Vad ska vi ha opera till?

I en tidskrift från Institutet för framtidsstudier(”Framtider” 4/2011) ställer man frågan ”Vad är musik?” och ger bland annat följande svar: ”Musik är sådant som av vissa upplevs som njutbart och ibland som en ren terapi, men registreras av andra som tortyr.”

Jag har under ett par år haft förmånen att prata med människor om den speciella kulturform, som kallas opera. Det hänger samman med att jag är engagerad i Orsa Operasällskap, en ideell förening som bland annat visar direktsänd opera från Metropolitan i New York på Röda Kvarn Bio i Orsa. Jag hör kommentarer om opera som passar in på alla ingredienser i citatet, och måste väl erkänna att även mina egna upplevelser kan skifta mellan olika operor och även under en och samma föreställning. Det är därför intressant att notera, att flera av besökarna på Röda Kvarn har vittnat om att de blivit positivt överraskade av den kombination av musik, sång och gestaltning som är operans kännetecken. Hur man lyssnar till och upplever musik kan alltså förändras. Och man blir aldrig för gammal för att börja.

I den refererade artikeln kommenterar man också ett annat fenomen:

”Det är ganska ovanligt idag att man lyssnar på musik utan att göra något annat samtidigt. Nästan alla vi talat med lyssnar parallellt med att de kör bil, cyklar, joggar, reser med tåg eller buss, läser, gör läxor, lagar mat, städar. … Syftet är ofta att påverka humör och sinnesstämning med musikens hjälp: ladda upp för en aktivitet eller dämpa, förstärka, bearbeta eller uttrycka aggressivitet, nedstämdhet eller sorg.”

Jag tror att vi har lite olika uppfattningar om när det passar eller inte passar med musik. Det sägs ibland att Mozart är bra när man studerar, att det förhöjer inlärningseffekten. Det har aldrig fungerat för mig. Jag gillar tillfällen då jag utan konkurrens av andra intryck kan låta musiken inspirera, trösta, eller vad det nu är stunden kräver. Att uppleva opera på bio är därför en ren njutning. Inget annat stör, till och med under flera timmar.

Opera som meditation. Ja, varför inte?

(maj 2014)